คำ...โค้ม..คม

posted on 09 Dec 2010 21:45 by slamdunk-ll
ชื่อนั้นสำคัญไฉน....
 
ดอกไม้....แม้ไม่เรียกว่าดอกไม้
 
....ก็ยังมีกลิ่นหอม....
 
 
 

edit @ 9 Dec 2010 22:02:50 by ka_zoo

Comment

Comment:

Tweet

???embarrassed sad smile

#1 By sakoon on 2010-12-09 21:51